AKCESORIA / DODATKI do rolet i osłon przeciwsłonecznych

1. STEROWANIE ROLET ZEWNĘTRZNYCH – warianty obsługi


Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne rolety to możliwość podnoszenia i opuszczania rolety za pomocą zwijacza (pociągając za taśmę lub sznurek) albo zwijarki z korbą. Przy roletach zewnętrznych każda z tych opcji wymaga wysiłku oraz czasu, jeśli czynności te wykonujemy po kilka razy dziennie.


Sterowanie elektryczne

Napęd – Bardzo dobrej jakości silnik z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi – Motus Monos firmy NICE. Posiada cichą przekładnię i bezgłośne hamulce.


Sterowanie radiowe

  • Napęd – Silnik z wbudowaną centralką radiową RolTop-868.
  • Silnik z wbudowaną centralką radiową do rolet zewnętrznych z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi, przeciążeniem, które po napotkaniu przeszkody powoduje zatrzymanie i wolne odwrócenie ruchu rolety.
  • Inteligentny system detekcji: silnik sam dobiera siłę działania do wielkości rolet.
  • Możliwość ustawiania pozycji krańcowych w dowolnym miejscu, przy pomocy kabla montażowego lub pilota.
  • Zwolnienie prędkości przed osiągnięciem pozycji otwarcia i zamknięcia.
  • Cichy hamulec (w silnikach o sile 3, 5, 8, 10,20 Nm)
  • Działający w dwukierunkowym systemie radiowym.
  • Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika.
  • System routingu (przekazywanie sygnału radiowego między silnikami), gwarantuje dotarcie sygnału radiowego od pilota do silnika.

Dostępne rodzaje pilotów:

SoloTel2

PILOT 1-kanałowy z uchwytem
naściennym, bezpieczna
częstotliwość 868 Mhz.
Działający w dwukierunkowym
systemie radiowym. Z sygnali-
zacją potwierdzającą dotarcie
polecenia do odbiornika.
Możliwość prostego
programowania i obsługi
dwóch pozycji pośrednich.

MonoTel2

PILOT 1-kanałowy z magnety-
cznym uchwytem naściennym,
bezpieczna częstotliwość 868
Mhz. Działający w dwu-
kierunkowym systemie radio-
wym. Z sygnalizacją potwier-
dzającą dotarcie polecenia do
odbiornika. Możliwość prostego
programowania i obsługi
dwóch pozycji pośrednich.

VarioTel2

PILOT 5-kanałowy z funkcją ka-
nału centralnego oraz z magne-
tycznym uchwytem naściennym,
bezpieczna częstotliwość 868
Mhz. Działający w dwukierun-
kowym systemie radiowym.
Możliwość prostego programo-
wania i obsługa dwóch pozycji
pośrednich. Przycisk do przełą-
czania praca ręczna/ automat.

TempoTel2

PILOT 10-kanałowy z możliwoś-
cią stworzenia 2 grup +funkcja
kanału centralnego. Funkcja ze-
gara (otwarcie/zamknięcie
o określonych godzinach),
funkcja urlop (symuluje obec-
ność domowników). Możliwość
programowania. Przycisk do
przełączania praca ręczna/auto-
mat. dla każdego kanału pilota.