POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.tur-plast.net.pl

Wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej jako RODO), przyczyniło się do informowania przez Administratora o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem witryny internetowej www.tur-plast.net.pl jest firma P.P.H. „TUR-PLAST” Grzegorz Turowski, mająca siedzibę w Czaplinku 78-550, przy ul. Pławieńskiej 7, posiadająca numer NIP: 674-000-80-42 (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem można nawiązać pod numerem telefonicznym 0048 94 375 44 95 lub adresem mailowym: czaplinek@tur-plast.pl

Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z serwisu internetowego www.tur-plast.net.pl


I. Korzystanie z serwisu a ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z Serwisu www.tur-plast.net.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację.

2. Administrator umożliwia Użytkownikom przeglądanie zawartości serwisu internetowego.

3. Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w serwisie danych kontaktowych, takich jak: e-mail, adres pocztowy, telefon, formularz kontaktowy, lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (ofertowanie, zawarcie umowy).

4. Administrator zastrzega sobie prawo gromadzenia i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Zgodnie z przepisami RODO powyższe dane nie stanowią danych osobowych przez co nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.


II. Korzystanie z serwisu a Pliki „cookies”

1. Podczas korzystania z Serwisu www.tur-plast.net.pl w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki te zawierają następujące dane informatyczne: nazwa strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika; zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Przeglądarka internetowa w urządzeniu Użytkownika przekierowuje pliki „cookies” do serwera serwisu.

2. Serwis www.tur-plast.net.pl wykorzystuje pliki „cookies” w następującym zakresie:

– aby utrzymać poprawność techniczną i ciągłość sesji;
– aby zoptymalizować i dostosować wyświetlanie witryny internetowej na urządzeniu Użytkownika;
– aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu internetowego;
– zbiera dane statystyczne odnośnie odwiedzin stron serwisu w celu podwyższania jego jakości struktury i zawartości;
– aby wyświetlane na urządzeniu Użytkownika treści ofert i reklam dobrane były do jego preferencji.

3. Serwis www.tur-plast.net.pl stosuje dwa rodzaje plików „cookies” :

– „sesyjne pliki cookies” – które po wylogowaniu z serwisu lub opuszczeniu serwisu lub wyłączeniu przeglądarki internetowej ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego.

– „stałe pliki cookies” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki te instalowane są w urządzeniu Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

4. Użytkownik powinien wiedzieć, że:
– przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika;
– Użytkownik w dowolnym czasie może dokonać zmiany jednorazowej lub w taki sposób aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”;
– szczegółowe informacje znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej;
– ograniczenie plików „cookies” może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlanych w serwisie informacji;
– gromadzone pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację przez Administratora serwisu tożsamości Użytkownika;
– dostęp do przetwarzanych przez serwer serwisu plików „cookies” posiada wyłącznie Administrator Serwisu.


III. Możliwość zmian

Aby uaktualniać informacje z powyższej Polityki Prywatności serwisu www.tur-plast.net.pl niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. W przypadku uaktualnienia zmieniona zostanie data aktualizacji znajdująca się z dołu tekstu.


IV. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

W nadesłanych dokumentach prosimy o zawarcie stwierdzenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.”


V. Informacje kontaktowe

Więcej informacji dotyczących Polityki Prywatności serwisu internetowego www.tur-plast.net.pl można uzyskać kontaktując się z Administratorem: P.P.H. „TUR-PAST” ” Grzegorz Turowski, mającym siedzibę w Czaplinku 78-550, przy ul. Pławieńskiej 7, posiadającym numer NIP: 674-000-80-42; e-mail: czaplinek@tur-plast.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 14.02.2019