Drzwi łukowe aluminiowe Superial 800- Lubeka, Niemcy